OTHER SPACE

MORE

NEWS

เกี่ยวกับการขายของตั๋ววันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคมการเปิดงาน

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/07/12 update

เกี่ยวกับการขายของตั๋ววันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคมการเปิดงาน

การแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการคืนเงินให้ของราคาจำหน่ายของสินค้า "ลำสัตว์ประหลาด 8 POP UP STORE IN PARCO"

OTHER SPACE

2024/07/03 update

"ลำสัตว์ประหลาด 8 POP UP STORE IN PARCO"
การแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการคืนเงินให้ของราคาจำหน่ายของสินค้า

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/28 update

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

การขอโทษของการพิมพ์ผิดเอกสารคำอธิบายของการบรรจุในสินค้า

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/22 update

การขอโทษของการพิมพ์ผิดเอกสารคำอธิบายของการบรรจุในสินค้า

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

OTHER SPACE

2024/06/19 update

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/19 update

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

​ ข่าวด่วน! จัดนักเขียนบทประพันธ์ " Ghost in the Shell" การจัดแสดงงานภาพต้นฉบับที่ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมะซะมุเนะ ชิโระฤดูใบไม้ผลิปี 2025 และถูกกำหนด!​ ​

OTHER SPACE

2024/05/25 update


ข่าวด่วน! ของนักเขียนบทประพันธ์ " Ghost in the Shell" มะซะมุเนะ ชิโระ​
จัดการจัดแสดงงานภาพต้นฉบับที่ขนาดใหญ่ที่สุดฤดูใบไม้ผลิปี 2025 และถูกกำหนดในประวัติศาสตร์!​

เกี่ยวกับการขายการจัดแสดงของผลงาน

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/05/16 update

เกี่ยวกับการขายการจัดแสดงของผลงาน

การประมูลขายผลงาน

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/05/16 update

การประมูลขายผลงาน

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/05/07 update

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

การแนะนำของการโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และการขายของทางไปรษณีย์ตาเรื่องหลังเหตุการณ์

OTHER SPACE

2024/05/07 update

การแนะนำของการโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และการขายของทางไปรษณีย์ตาเรื่องหลังเหตุการณ์

ขาย "ภาพลวงตาเพื่อน PARCO EDiTiON" ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ระลึกส่วนหนึ่งและคอเลกชั่นของรูป "เพื่อนภาพลวงตา" special equipment ของ " - INAH เดอะตอนจบ photo exhibition- ภาพลวงตาเพื่อน" ที่พาร์โก้ออนไลน์ และถูกกำหนด!

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/04/17 update

ขาย "ภาพลวงตาเพื่อน PARCO EDiTiON" ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ระลึกส่วนหนึ่งและคอเลกชั่นของรูป "เพื่อนภาพลวงตา" special equipment ของ " - INAH เดอะตอนจบ photo exhibition- ภาพลวงตาเพื่อน" ที่พาร์โก้ออนไลน์ และถูกกำหนด!

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/02/02 update

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

[งานการพูดคุย] CHALKAK TOK! TOK!

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/01/25 update

[งานการพูดคุย] CHALKAK TOK! TOK!

[การจำกัดของ 500 คนการจับสลาก] สมาคมการออกวางตลาด " sou." คอเลกชั่นของรูปคะซุมิ อะริมุระและหนังสือการจัดงานแสดงภาพถ่ายลายเซ็นการส่งมอบที่ระลึกที่มีขึ้น

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/01/16 update

[การจำกัดของ 500 คนการจับสลาก] สมาคมการออกวางตลาด " sou." คอเลกชั่นของรูปคะซุมิ อะริมุระและหนังสือการจัดงานแสดงภาพถ่ายลายเซ็นการส่งมอบที่ระลึกที่มีขึ้น

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/01/13 update

" wataboku solo exhibition " **จิ
ผลงานที่จัดแสดงสินค้านิทรรศการที่ระลึก
ขายที่ ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

เซียมซีญี่ปุ่นต้นสนเคน

OTHER SPACE

2024/01/12 update

เซียมซีญี่ปุ่นต้นสนเคน

เกี่ยวกับข้อผิดพลาดค่าสินค้าที่ " OSAKA การจัดแสดงงานหนังสือรวมผลงานคะสึฮิโระ โอะโทะโมะภาพอะคิระเซลล์" และการคืนเงินให้

OTHER SPACE

2023/10/17 update

เกี่ยวกับข้อผิดพลาดค่าสินค้าที่ " OSAKA การจัดแสดงงานหนังสือรวมผลงานคะสึฮิโระ โอะโทะโมะภาพอะคิระเซลล์" และการคืนเงินให้

เป็นการแนะนำของการขอโทษเกี่ยวกับการโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตาการล่วงหน้าไปก่อนการขายสินค้า "เนียะนมะซุโคะโทะ [เด็ก * ชิโนะ]" (ทับทิมตาน้ำ) " [เด็ก * ชิโนะ] น้ำหอม * ชิโนะ" (ทับทิมตาน้ำ)

PARCO GALLERY(OSAKA)

2023/08/10 update

การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตา
สินค้าการขายที่มีมาก่อนหน้า
"เนียะนมะซุโคะโทะ [เด็ก * ชิโนะ]" (ทับทิมตาน้ำ)
" [เด็ก * ชิโนะ] น้ำหอม * ชิโนะ" (ทับทิมตาน้ำ)
การแนะนำของการขอโทษนิสึอิเทะโอะ

เป็นการแนะนำของการขอโทษเกี่ยวกับการโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตาการล่วงหน้าไปก่อนการขายสินค้า "เนียะนมะซุโคะโทะ [เด็ก * ชิโนะ]" (ทับทิมตาน้ำ) " [เด็ก * ชิโนะ] น้ำหอม * ชิโนะ" (ทับทิมตาน้ำ)

OTHER SPACE

2023/08/10 update

การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตา
สินค้าการขายที่มีมาก่อนหน้า
"เนียะนมะซุโคะโทะ [เด็ก * ชิโนะ]" (ทับทิมตาน้ำ)
" [เด็ก * ชิโนะ] น้ำหอม * ชิโนะ" (ทับทิมตาน้ำ)
การแนะนำของการขอโทษนิสึอิเทะโอะ

เป็นการตัดสินการจัดการเพิ่มเกี่ยวกับ "การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และ การตอบสนองตาครั้งใหญ่ที่ชินซะอิบะชิ PARCO ฮิโระชิมะ PARCO ซัปโปโร PARCO PARCO เซ็นได!

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2023/06/08 update

"การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตา"
การตัดสินที่มีขึ้นที่เพิ่มเกี่ยวกับการตอบสนองครั้งใหญ่ที่ PARCO ชินซะอิบะชิ PARCO ฮิโระชิมะ PARCO ซัปโปโร PARCO เซ็นได!

[สำคัญ] เป็นเรื่องแจ้งของเตือนเกี่ยวกับการแสร้งทำตัวเป็นสิ่งนั้นจริงๆ ของบัญชีผู้ใช้ PARCO FACTORY SNS ทางการ

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2022/09/05 update

[สำคัญ] เป็นเรื่องแจ้งของเตือนเกี่ยวกับการแสร้งทำตัวเป็นสิ่งนั้นจริงๆ ของบัญชีผู้ใช้ PARCO FACTORY SNS ทางการ

ช่วยระมัดระวังเกี่ยวกับสินค้า GOMA EXHIBITION " แผนที่ของฮิคะริ" การเลียนแบบ

PARCO GALLERY(OSAKA)

2022/03/06 update

ช่วยระมัดระวังเกี่ยวกับสินค้า GOMA EXHIBITION " แผนที่ของฮิคะริ" การเลียนแบบ

เกี่ยวกับการขายของตั๋ววันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคมการเปิดงาน

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/07/12 update

เกี่ยวกับการขายของตั๋ววันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคมการเปิดงาน

การแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการคืนเงินให้ของราคาจำหน่ายของสินค้า "ลำสัตว์ประหลาด 8 POP UP STORE IN PARCO"

OTHER SPACE

2024/07/03 update

"ลำสัตว์ประหลาด 8 POP UP STORE IN PARCO"
การแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการคืนเงินให้ของราคาจำหน่ายของสินค้า

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/28 update

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

การขอโทษของการพิมพ์ผิดเอกสารคำอธิบายของการบรรจุในสินค้า

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/22 update

การขอโทษของการพิมพ์ผิดเอกสารคำอธิบายของการบรรจุในสินค้า

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

OTHER SPACE

2024/06/19 update

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/19 update

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

​ ข่าวด่วน! จัดนักเขียนบทประพันธ์ " Ghost in the Shell" การจัดแสดงงานภาพต้นฉบับที่ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมะซะมุเนะ ชิโระฤดูใบไม้ผลิปี 2025 และถูกกำหนด!​ ​

OTHER SPACE

2024/05/25 update


ข่าวด่วน! ของนักเขียนบทประพันธ์ " Ghost in the Shell" มะซะมุเนะ ชิโระ​
จัดการจัดแสดงงานภาพต้นฉบับที่ขนาดใหญ่ที่สุดฤดูใบไม้ผลิปี 2025 และถูกกำหนดในประวัติศาสตร์!​

เกี่ยวกับการขายการจัดแสดงของผลงาน

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/05/16 update

เกี่ยวกับการขายการจัดแสดงของผลงาน

การประมูลขายผลงาน

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/05/16 update

การประมูลขายผลงาน

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/05/07 update

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

การแนะนำของการโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และการขายของทางไปรษณีย์ตาเรื่องหลังเหตุการณ์

OTHER SPACE

2024/05/07 update

การแนะนำของการโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และการขายของทางไปรษณีย์ตาเรื่องหลังเหตุการณ์

ขาย "ภาพลวงตาเพื่อน PARCO EDiTiON" ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ระลึกส่วนหนึ่งและคอเลกชั่นของรูป "เพื่อนภาพลวงตา" special equipment ของ " - INAH เดอะตอนจบ photo exhibition- ภาพลวงตาเพื่อน" ที่พาร์โก้ออนไลน์ และถูกกำหนด!

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/04/17 update

ขาย "ภาพลวงตาเพื่อน PARCO EDiTiON" ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ระลึกส่วนหนึ่งและคอเลกชั่นของรูป "เพื่อนภาพลวงตา" special equipment ของ " - INAH เดอะตอนจบ photo exhibition- ภาพลวงตาเพื่อน" ที่พาร์โก้ออนไลน์ และถูกกำหนด!

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/02/02 update

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

[งานการพูดคุย] CHALKAK TOK! TOK!

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/01/25 update

[งานการพูดคุย] CHALKAK TOK! TOK!

[การจำกัดของ 500 คนการจับสลาก] สมาคมการออกวางตลาด " sou." คอเลกชั่นของรูปคะซุมิ อะริมุระและหนังสือการจัดงานแสดงภาพถ่ายลายเซ็นการส่งมอบที่ระลึกที่มีขึ้น

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/01/16 update

[การจำกัดของ 500 คนการจับสลาก] สมาคมการออกวางตลาด " sou." คอเลกชั่นของรูปคะซุมิ อะริมุระและหนังสือการจัดงานแสดงภาพถ่ายลายเซ็นการส่งมอบที่ระลึกที่มีขึ้น

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/01/13 update

" wataboku solo exhibition " **จิ
ผลงานที่จัดแสดงสินค้านิทรรศการที่ระลึก
ขายที่ ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

เซียมซีญี่ปุ่นต้นสนเคน

OTHER SPACE

2024/01/12 update

เซียมซีญี่ปุ่นต้นสนเคน

เกี่ยวกับข้อผิดพลาดค่าสินค้าที่ " OSAKA การจัดแสดงงานหนังสือรวมผลงานคะสึฮิโระ โอะโทะโมะภาพอะคิระเซลล์" และการคืนเงินให้

OTHER SPACE

2023/10/17 update

เกี่ยวกับข้อผิดพลาดค่าสินค้าที่ " OSAKA การจัดแสดงงานหนังสือรวมผลงานคะสึฮิโระ โอะโทะโมะภาพอะคิระเซลล์" และการคืนเงินให้

เป็นการแนะนำของการขอโทษเกี่ยวกับการโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตาการล่วงหน้าไปก่อนการขายสินค้า "เนียะนมะซุโคะโทะ [เด็ก * ชิโนะ]" (ทับทิมตาน้ำ) " [เด็ก * ชิโนะ] น้ำหอม * ชิโนะ" (ทับทิมตาน้ำ)

PARCO GALLERY(OSAKA)

2023/08/10 update

การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตา
สินค้าการขายที่มีมาก่อนหน้า
"เนียะนมะซุโคะโทะ [เด็ก * ชิโนะ]" (ทับทิมตาน้ำ)
" [เด็ก * ชิโนะ] น้ำหอม * ชิโนะ" (ทับทิมตาน้ำ)
การแนะนำของการขอโทษนิสึอิเทะโอะ

เป็นการแนะนำของการขอโทษเกี่ยวกับการโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตาการล่วงหน้าไปก่อนการขายสินค้า "เนียะนมะซุโคะโทะ [เด็ก * ชิโนะ]" (ทับทิมตาน้ำ) " [เด็ก * ชิโนะ] น้ำหอม * ชิโนะ" (ทับทิมตาน้ำ)

OTHER SPACE

2023/08/10 update

การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตา
สินค้าการขายที่มีมาก่อนหน้า
"เนียะนมะซุโคะโทะ [เด็ก * ชิโนะ]" (ทับทิมตาน้ำ)
" [เด็ก * ชิโนะ] น้ำหอม * ชิโนะ" (ทับทิมตาน้ำ)
การแนะนำของการขอโทษนิสึอิเทะโอะ

เป็นการตัดสินการจัดการเพิ่มเกี่ยวกับ "การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และ การตอบสนองตาครั้งใหญ่ที่ชินซะอิบะชิ PARCO ฮิโระชิมะ PARCO ซัปโปโร PARCO PARCO เซ็นได!

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2023/06/08 update

"การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตา"
การตัดสินที่มีขึ้นที่เพิ่มเกี่ยวกับการตอบสนองครั้งใหญ่ที่ PARCO ชินซะอิบะชิ PARCO ฮิโระชิมะ PARCO ซัปโปโร PARCO เซ็นได!

[สำคัญ] เป็นเรื่องแจ้งของเตือนเกี่ยวกับการแสร้งทำตัวเป็นสิ่งนั้นจริงๆ ของบัญชีผู้ใช้ PARCO FACTORY SNS ทางการ

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2022/09/05 update

[สำคัญ] เป็นเรื่องแจ้งของเตือนเกี่ยวกับการแสร้งทำตัวเป็นสิ่งนั้นจริงๆ ของบัญชีผู้ใช้ PARCO FACTORY SNS ทางการ

ช่วยระมัดระวังเกี่ยวกับสินค้า GOMA EXHIBITION " แผนที่ของฮิคะริ" การเลียนแบบ

PARCO GALLERY(OSAKA)

2022/03/06 update

ช่วยระมัดระวังเกี่ยวกับสินค้า GOMA EXHIBITION " แผนที่ของฮิคะริ" การเลียนแบบ