PARCO ฮิโระชิมะ

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

เพื่อโดยพิจารณาสภาพการจำหน่าย advance ticket ตอนนี้ สินค้าไปรอบๆ ลูกค้าจำนวนมากโดยลำพังด้วย

เปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อดังต่อไปนี้

กรุณาช่วยเข้าใจ

 

(ก่อนการเปลี่ยนแปลง)

จะแล้วถึงการทำบัญชีการเข้าสถาบัน 1 1 สำหรับ 1 คน

ซื้อถึง 2 คะแนนเนื่องจากสินค้า 1 (สินค้าแรนดอมถึงจำนวนชนิด *2 ชิ้น)

 

 

(หลังจากการเปลี่ยนแปลง)

จะแล้วถึงการทำบัญชีการเข้าสถาบัน 1 1 สำหรับ 1 คน

ซื้อถึง 2 คะแนนเนื่องจากสินค้า 1 (สินค้าแรนดอมถึงจำนวนชนิด *1 ชิ้น)

สินค้าของแรนดอมตัวอย่าง) 5 ชนิดทั้งหมดถึง 5 คะแนน

ที่หน้านิทรรศการ

กลับมาที่หน้าก่อนหน้านี้

RELATED NEWS

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

OTHER SPACE

2024/06/19 Update

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ