PARCO FACTORY IKEBUKURO

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

ขอบคุณอย่างมาก ที่ "สมาคมหนังสือลายเซ็นการส่งมอบ" ให้การสมัครส่วนใหญ่

เรียนรู้ด้วยการสมัครสถานการณ์ที่มากกว่าการสมมุติกับ "สมาคมหนังสือลายเซ็นการส่งมอบ" อย่างมาก เพื่อการรักษาความปลอดภัยของการบรรเทาความแออัดในที่จัดงานและลูกค้า

ช่วยสามารถเส้นการเข้าสถาบันการเตรียมรอก่อนการเปิดร้านของพาร์โก้อิเคะบุคุโระ 3/1 วันศุกร์วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคมที่ความแออัดเป็นพิเศษถูกคาดการณ์
นอกจากนั้นการเข้าสถาบันของวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมีนาคมตัดสินเป็นการเข้าสถาบันที่มีเพียงแค่ "คุณผู้ที่ได้รับเลือกของสมาคมการส่งมอบ" และไม่สร้างเส้นการเข้าสถาบันการเตรียมรอก่อนการเปิดร้านขึ้น

ราด และเฮะลูกค้า ขอความไม่สะดวกชิมะชิกะชิ เพื่อให้เข้าใจ

 

 

ลูกค้าที่ต้องการการมาร่วมช่วยเข้าแถวเหมือนกับแผนภาพด้านล่างให้ 3/1 วันศุกร์วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม

ปิด standing in line 10 นาฬิกา 45 นาที

ลูกค้าของการมาร่วมมาที่อาคารหลัก 7F อิเคะบุคุโระ PARCO FACTORY หลังจากการเปิดร้านอิเคะบุคุโระ PARCO หลัง 10 นาฬิกา 45 นาที

อาจจะแจกจ่าย "ตั๋วคิวการเข้าสถาบัน" ตามสถานการณ์ความแออัด

กรณีที่แจกจ่าย "ตั๋วคิวการเข้าสถาบัน" การกระจายสินค้าของตั๋วคิว เฮะของลูกค้าข้ามนิโอะตามวันหมดเขตหลังจากนั้น 10 นาฬิกา 45 นาที
แจกจ่ายตั๋วคิวหลังจากการเปิดร้านอิเคะบุคุโระ PARCO ที่อาคารหลัก 7F อิเคะบุคุโระ PARCO FACTORY

การเข้าสถาบันจำนวนคนที่กำหนดใหญ่ที่สุดต่อวันวางแผนระดับ 1,200 คนเพราะขนาดที่จัดงาน

ทันทีที่ถึงจำนวนคนที่กำหนดการเข้าสถาบัน ช่วยทำให้การแนะนำการเข้าสถาบันจบ ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

 

ความแออัดถูกคาดการณ์มาก 3/1 วันศุกร์วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม

ตอนถูกเก็บไว้ลูกค้าที่ได้ความสะดวก แนะนำการมาร่วมยกเว้นกำหนดการตามที่ระบุด้านบน

 

※กับคุณศูนย์ที่บริเวณใกล้เคียง standing in line ด้วยการอยู่โต้รุ่งช่วยเกรงใจ เพราะรบกวน
※ลูกค้าของการมาร่วมมาที่อาคารหลัก 7F อิเคะบุคุโระ PARCO FACTORY หลังจากการเปิดร้านอิเคะบุคุโระ PARCO หลัง 10 นาฬิกา 45 นาที เวลาการเปิดร้านของ PARCO อิเคะบุคุโระเป็น 11 นาฬิกา 0 นาที

※การเข้าสถาบันจำนวนคนที่กำหนดใหญ่ที่สุดต่อวันวางแผนระดับ 1,200 คนเพราะขนาดที่จัดงาน

 ทันทีที่ถึงจำนวนคนที่กำหนดการเข้าสถาบัน ช่วยทำให้การแนะนำของการเข้าสถาบันจบ ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

※อาจจะแจกจ่าย "ตั๋วคิวการเข้าสถาบัน" ตามสถานการณ์ความแออัด

※กรณีที่แจกจ่ายตั๋วคิวการเข้าสถาบัน แจกจ่ายที่สถานที่ของแผนภาพด้านล่างถึง 10 นาฬิกา 45 นาที และแจกจ่ายตั๋วคิวการเข้าสถาบันหลังจากการเปิดร้านอิเคะบุคุโระ PARCO ต่อไปหลังจากนั้นที่อาคารหลัก 7F อิเคะบุคุโระ PARCO FACTORY

※กรณีที่แจกจ่ายตั๋วคิวการเข้าสถาบัน ลูกค้าที่มีบัตรผ่านประตู จำเป็นต้องมี "ตั๋วคิวการเข้าสถาบัน" เพื่อการเข้าสถาบันด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

※ตั๋วคิวการเข้าสถาบันเป็นการกระจายสินค้า 1 ใบสำหรับ 1 คน

※คุณเพื่อนเข้าเรียนที่คุณเด็กที่ต่ำกว่านักเรียนประถมถึง 2 คนเนื่องจากตั๋วคิวการเข้าสถาบัน 1 ใบที่มีได้

※มาที่ที่จัดงาน เพราะมีการกล่าวถึงของการเข้าสถาบันการแนะนำเวลาในตั๋วคิวการเข้าสถาบัน ถ้ากลายเป็นการเข้าสถาบันการแนะนำเวลา

※ถ้าจะการเข้าสถาบันการแนะนำเวลาแล้ว นำเที่ยวรอบๆ การเข้าสถาบันตามลำดับกว่าลูกค้าของการรวมตัว

※กรณีที่ไม่มาการเข้าสถาบันการแนะนำเวลา กรณีที่เข้าเรียนไม่ได้มีสภาพ

※ซื้อบัตรผ่านประตู (ค่าเข้าชม: ) อยู่กับสิทธิพิเศษ 1,000 เยน (การเข้าสถาบัน) ที่ทางเข้าที่จัดงานการเข้าสถาบัน

※กรณีที่ ถึงมีวางขายนอกจากกำหนดการตามที่ระบุด้านบน ก็คาดการณ์ และความแออัดในที่จัดงานเกิดขึ้น

 อาจจะแจกจ่ายตั๋วคิวการเข้าสถาบันที่ข้างหน้าแถวการเตรียมรอการเข้าสถาบันการสร้างก่อนการเปิดร้านหรือที่จัดงานการจัดงานแสดงภาพถ่าย

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

ที่หน้านิทรรศการ

กลับมาที่หน้าก่อนหน้านี้

RELATED NEWS

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/28 Update

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/22 Update

การขอโทษของการพิมพ์ผิดเอกสารคำอธิบายของการบรรจุในสินค้า

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/19 Update

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/05/07 Update

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/02/02 Update

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/01/16 Update

[การจำกัดของ 500 คนการจับสลาก] สมาคมการออกวางตลาด " sou." คอเลกชั่นของรูปคะซุมิ อะริมุระและหนังสือการจัดงานแสดงภาพถ่ายลายเซ็นการส่งมอบที่ระลึกที่มีขึ้น

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2023/06/08 Update

"การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตา"
การตัดสินที่มีขึ้นที่เพิ่มเกี่ยวกับการตอบสนองครั้งใหญ่ที่ PARCO ชินซะอิบะชิ PARCO ฮิโระชิมะ PARCO ซัปโปโร PARCO เซ็นได!

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2022/09/05 Update

[สำคัญ] เป็นเรื่องแจ้งของเตือนเกี่ยวกับการแสร้งทำตัวเป็นสิ่งนั้นจริงๆ ของบัญชีผู้ใช้ PARCO FACTORY SNS ทางการ

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/28 Update

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/22 Update

การขอโทษของการพิมพ์ผิดเอกสารคำอธิบายของการบรรจุในสินค้า

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/06/19 Update

เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการซื้อ

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/05/07 Update

การแนะนำของความแปลกตา PARCO สมาชิกรัฐสภา

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/02/02 Update

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2024/01/16 Update

[การจำกัดของ 500 คนการจับสลาก] สมาคมการออกวางตลาด " sou." คอเลกชั่นของรูปคะซุมิ อะริมุระและหนังสือการจัดงานแสดงภาพถ่ายลายเซ็นการส่งมอบที่ระลึกที่มีขึ้น

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2023/06/08 Update

"การโกหกการจัดแสดงงานอะนิเมะทีวี [เด็ก * ชิโนะ] และตา"
การตัดสินที่มีขึ้นที่เพิ่มเกี่ยวกับการตอบสนองครั้งใหญ่ที่ PARCO ชินซะอิบะชิ PARCO ฮิโระชิมะ PARCO ซัปโปโร PARCO เซ็นได!

การแนะนำเกี่ยวกับ " sou." คะซุมิ อะริมุระการจัดงานแสดงภาพถ่ายการเข้าสถาบัน

PARCO FACTORY(IKEBUKURO)

2022/09/05 Update

[สำคัญ] เป็นเรื่องแจ้งของเตือนเกี่ยวกับการแสร้งทำตัวเป็นสิ่งนั้นจริงๆ ของบัญชีผู้ใช้ PARCO FACTORY SNS ทางการ