NOW

NEXT

PARCO GALLERY NAGOYA

การจัดแสดงงานโฆษณา 1969-2024 PARCO ที่จัดงานนาโกยาที่ "โฆษณาพาร์โก้"

การจัดแสดงงานโฆษณา 1969-2024 PARCO ที่จัดงานนาโกยาที่ "โฆษณาพาร์โก้"

คัดลอก URL

เป็นการจัดด้วย "การจัดแสดงงานโฆษณานิทรรศการ] 1969-2024 PARCO ที่ดูการแสดงออกโฆษณาของพาร์โก้ที่จดจำครบรอบปีที่ 35 นาโกยา PARCO การเปิดกิจการไว้ และจัดปีที่แล้วที่ PARCO ชิบุยะ และชนะการได้รับความนิยมได้ที่โฆษณาพาร์โก้" ที่ PARCO GALLERY

 

การจัดแสดงงานหนังสือตีความประวัติศาสตร์ของ advertising production โฆษณามากกว่าครึ่งศตวรรษที่ทัศนคติตอนนี้อีกครั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 ที่พาร์โก้เปิดดำเนินการ และกลายเป็นนิทรรศการที่กวาดสายตามองได้

 

ถึงโฆษณาเป็นชนิดของกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทนั้น และเป็นวิธีของการส่งเสริมการขาย แต่โฆษณาของพาร์โก้ปีนมือกับหลายที่ของผู้สร้างอันดับสูงที่สุดสมัยนั้นมากกว่า 50 ปี และส่งไปในฐานะการแสดงออกเหนือหมวดของโฆษณา

กลายเป็นโครงสร้างที่จุดเริ่มต้นของโฆษณาของพาร์โก้เหลือบมอง "สมัยปี 1970" และสมัยปี 4 อันที่จัดงาน "สมัยปี 1980" " สมัยปี 1990" หลัง "สมัยปี 2000" เพราะย้อนกลับไป และได้รับ

กำหนดคำสำคัญเช่นศิลปะ (หลังสมัยปี 2000 ) สำหรับสันนิษฐาน (สมัยปี 90 ) และ "ชิบุยะ" ก่อตั้งแต่ละยุคสมัย "โฆษณา" " คำพยากรณ์" ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ Zeitgeist (สมัยปี 80 ) (สมัยปี 70 ) ทุกย่าน ใบโฆษณาผลงานซีเอ็มจัดแสดงคัดเลือกผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์แขก 2 คนด้วยรูปแบบการเชิญชวนการคุยแต่ละอย่างทุกย่าน และฉายเนื้อหาการคุยที่ภายในสถานที่การแสดงนิทรรศการ นอกจากนั้นลงในใบปลิวทางการที่ขายที่ที่จัดงานด้วย

 

นอกจากนั้นถึงโฆษณา "มากกว่า สาวสวย" ของพาร์โก้ (ปีพ.ศ. 2541 ) เดินกันเถอะ คุณ creative director กุกิ อะคิยะมะที่จัดการกับพาร์โก้ (ปีพ.ศ. 2551 ) เดินกันเถอะ จัดผู้เขียนคำโฆษณางานการพูดคุยของจุดสิ้นสุดแต่ละวันที่เรียกคุณมิคะ คุนิอิที่จัดการกับสำเนาของพาร์โก้ (ปีพ.ศ. 2551 )

นึกถึงประวัติศาสตร์ของโฆษณาจนถึงปัจจุบันด้วยกันกับเบื้องหลังวัฒนธรรมจากการเริ่มกิจการพาร์โก้ของปีพ.ศ. 2512 จากสายตาของผู้สร้างที่มีความเกี่ยวดองในพาร์โก้ยุคสมัย

การจัดแสดงงานโฆษณา 1969-2024 PARCO ที่จัดงานนาโกยาที่ "โฆษณาพาร์โก้"

2024/06/28 วันศุกร์  - 2024/07/15 วันจันทร์ 

การจัดแสดงงานโฆษณา 1969-2024 PARCO ที่จัดงานนาโกยาที่ "โฆษณาพาร์โก้"

PARCO GALLERY(NAGOYA)