NOW

NEXT

OTHER SPACE

ลำสัตว์ประหลาด 8 POP UP STORE IN PARCO

ลำสัตว์ประหลาด 8 POP UP STORE IN PARCO

คัดลอก URL

จัดร้านกาแฟการทำงานร่วมกันและ POP UP STORE IN PARCO แรกของ "ลำ อะนิเมะ สัตว์ประหลาด 8" ของหัวข้อที่ถ่ายทอดในฤดูใบไม้ผลิ และเริ่มปี 2024 พร้อมๆ กันที่ชิบุยะชินซะอิบะชิแต่ละ PARCO ของนาโกยา

วาดร้านกาแฟ POP UP STORE พร้อมกัน และใช้ภาพหลักของการทำให้ต่ำลง ขายสินค้าต้นฉบับแต่ละอย่าง

โครงการการเกี่ยวโยงที่แสดงบัตรยาที่ทำให้สงบต้นฉบับทำร้านกาแฟและ POP UP STORE ทางทางโดยใช้ทั้งคู่ด้วย รอการมาของทุกท่าน

ลำสัตว์ประหลาด 8 POP UP STORE IN PARCO

2024/06/22 วันเสาร์  - 2024/07/15 วันจันทร์ 

ลำสัตว์ประหลาด 8 POP UP STORE IN PARCO

OTHER SPACE