NOW

NEXT

PARCO นาโกยา

การจัดแสดงงานกุเระนระกะน center of the universe การพัฒนาแบบก้าวกระโดดปะทะคิรุระคิรุที่จัดงานนาโกยา

การจัดแสดงงานกุเระนระกะน center of the universe การพัฒนาแบบก้าวกระโดดปะทะคิรุระคิรุ
ที่จัดงานนาโกยา

คัดลอก URL

จัด "การจัดแสดงงานกุเระนระกะน center of the universe การพัฒนาแบบก้าวกระโดดปะทะคิรุระคิรุ" ที่ 7F นาโกยา PARCO ทิศใต้อาคาร PARCO SQUARE

นอกจากนั้นหลังจากอิเคะบุคุโระการจัดนาโกยา วิ่งรอบแต่ละที่ที่ฟุคุโอะคะ PARCO ซัปโปโร

  

การจัดแสดงงานหนังสือกลายเป็นการจัดแสดงงานภาพต้นฉบับของผลงาน 2 อันของ "คิรุระคิรุ" " กุเระนระกะน center of the universe การพัฒนาแบบก้าวกระโดด"

กลายเป็นเนื้อหาที่รับรู้ภาพต้นฉบับมากมายได้ทางร่างกาย

นอกจากนั้นรวมคุณภาพที่กำหนด และเตรียมสินค้านิทรรศการเป็นจำนวนมากด้วย

 

 

 

กำหนดการการตรวจตรา

< จังหวัด โตเกียว >

7F อาคารหลักของ PARCO วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2567 - วันจันทร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคมอิเคะบุคุโระ PARCO FACTORY

< จังหวัด ไอจิ >

วันเสาร์ที่ 3 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2567 - วันที่ 12 เดือนสิงหาคม Monday (holiday) นาโกยา PARCO ทิศใต้อาคาร 7F PARCO SQUARE

< จังหวัด ฟุคุโอะคะ >

5F อาคารหลักของ PARCO วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2567 - วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนตุลาคมฟุคุโอะคะ PARCO FACTORY

< จังหวัด ฮอกไกโด >

วันศุกร์ที่ 6 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2567 - วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนธันวาคมซัปโปโร PARCO 7F SPACE7

การจัดแสดงงานกุเระนระกะน center of the universe การพัฒนาแบบก้าวกระโดดปะทะคิรุระคิรุที่จัดงานนาโกยา

2024/08/03 วันเสาร์  - 2024/08/12 วันจันทร์ 

การจัดแสดงงานกุเระนระกะน center of the universe การพัฒนาแบบก้าวกระโดดปะทะคิรุระคิรุ
ที่จัดงานนาโกยา

PARCO นาโกยา