NOW

NEXT

PARCO MUSEUM TOKYO SHIBUYA

AOKIZY " planarian"
AOKIZY " planarian"

AOKIZY " planarian"

คัดลอก URL

ของเกาหลีที่ผลิตเกี่ยวกับการถามเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ในยุคสมัยดิจิตอล

จัด " planarian" นิทรรศการที่เป็นอันแรกในประเทศญี่ปุ่นของ " AOKIZY" นักเขียน (อะโอะคิจิ) ที่ PARCO MUSEUM TOKYO

 planarian ในชื่อเรื่องมาจากผู้แพร่พันธุ์ด้วยวิธีการแตกแยก " planarian" การจัดแสดงงานหนังสือแสดงรูปร่างที่ภาพพจน์ขยายให้ใหญ่ขึ้นจากภาพวาดภาพข้างบนพื้นผิวของประติมากรรมถึงช่องว่างต่อไปตามรูปแบบการแตกแยกของแหล่งกำเนิด เหมือนกับ planarian ทำการกลับมาใหม่ที่คล้ายการอุปมาเพื่อยุคสมัยตอนนี้ที่แยกว่า อันไหนเป็นต้นฉบับ และอันไหนเป็นสิ่งจำลองไม่ได้ ว่าอันไหนเป็นพ่อแม่ และอันไหนเป็นเด็ก ผ่านการจัดแสดงงานหนังสือ ปริศนาที่กำกวม พอเป็น cake of high quality ง่ายมีประสบการณ์ศิลปร่วมสมัยที่คล้ายคุณสมบัติต่างกันดำรงอยู่ร่วมกันได้ที่ความยุ่งเหยิงใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นตามระบบที่เคร่งครัด

ที่ที่จัดงาน การจัดแสดงขายผลงานและผลงาน 17 ชิ้นรวมของผลงาน 3 ชิ้นที่เป็นรูปทรงของผลงานใหม่ 14 ชิ้นที่ถูกผลิตโดยให้เข้ากับนิทรรศการนี้ นอกจากนั้นจำหน่ายการขายแรกและ 2 ชนิดโซะฟุบิฟิกิวอะ (แต่ละ 100 คะแนน) กลายเป็นในจำนวนจำกัด

 

 

AOKIZY " planarian"

2024/06/07 วันศุกร์  - 2024/06/24 วันจันทร์ 

AOKIZY " planarian"

PARCO MUSEUM TOKYO